Contact Us

Webdocsach.com cung cấp tới bạn đọc những cuốn sách hay với những kiến thức khoa học xã hôi và những ứng dụng. Chúng tôi chỉ chia sẻ lại cho cộng đồng và không bán những cuốn sách này, toàn bộ cuốn sách có trên web đều được chia sẻ miễn phí.

Mọi cá nhân, tổ chức hay tác giả của những cuốn sách có trên web này nếu thấy có vi phạm xin liên hệ trực tiếp tới tôi theo:

Email: nguyenphudung99@gmail.com