Văn Học Nước Ngoài

Văn Học Nước Ngoài

Chương 60 Kiêu hãnh và định kiến

Chương 60

Elizabeth lại lên tinh thần đến mức thích đùa cợt; cô muốn anh Darcy giải thích về lúc anh mới chớm yêu cô. Cô...
Chương 61 Kiêu hãnh và định kiến

Chương 61

Tất cả mọi cảm nghĩ hạnh phúc của bà Bennet là về ngày bà tống khứ hai người con gái xứng đáng nhất. Sau...